Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία»

 

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων

Ακαδημαϊκό έτος: 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο

Ενδεικτικό Πρόγραμμα

   

Διάλεξη

Εργαστήριο

1

21 Φεβρουαρίου

Β. Καρκαλέτσης, Γ. Πετάσης, Α. Κριθαρά:

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ι.
 • Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων δεδομένων.

Διαφάνειες: Lecture-1.pdf

 

2

28 Φεβρουαρίου

Γ. Πετάσης:

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων ΙΙ.
 • Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων.
 • Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων.

Διαφάνειες: Lecture-2.pdf

 

3

7 Μαρτίου

Γ. Πετάσης:

 • Σχεσιακή Άλγεβρα.

ΔιαφάνειεςLecture-3.pdf

 

4

14 Μαρτίου

Γ. Πετάσης:

 • Σχεσιακός Λογισμός.
ΔιαφάνειεςLecture-4.pdf
 

5

21 Μαρτίου

Α. Κριθαρά:

 • SQL.
Διαφάνειες: Lecture-5.pdf
 

6

28 Μαρτίου

Α. Κριθαρά:

 • Δομές ευρετηρίων για αρχεία.
Διαφάνειες: Lecture-6.pdf
 

7

 4 Απριλίου Γ. Πετάσης:
 • Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση.
Διαφάνειες: Lecture-7.pdf

 

-

 11 Απριλίου  Αναβολή λόγω Πάσχα.  

-

 18 Απριλίου Αναβολή λόγω Πάσχα.  

8

25 Απριλίου

Γ. Πετάσης:

 • Εργαστήριο 1: SQL.
Διαφάνειες: Lab1.pdf
 

9

2 Μαΐου

Γ. Πετάσης:

 • Παράλληλες & Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων.
Διαφάνειες: Lecture-8.pdf
 

10

9 Μαΐου

Γ. Πετάσης:

 • Βάσεις NoSQL.
Διαφάνειες: Lecture-9.pdf
 

11

16 Μαΐου

Γ. Πετάσης:

 • Εξαγωγή πληροφοριών, συστήματα ερωταποκρίσεων.
Διαφάνειες: Lecture-10.pdf
 

12

23 Μαΐου

Alfio Ferrara, Stefano Montanelli:

 • Information Retrieval and NoSQL Databases (emphasis on MongoDB).
Διαφάνειες: Lecture-11.pdf (Αγγλικά)
 

13

30 Μαΐου  

Γ. Πετάσης:

 • Εργαστήριο 2: SPARQL.
 

 

Ανακοινώσεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε Τρίτη, 13:00-16:00.

Ασκήσεις

Άσκηση 1: Askisi1.pdf. Παράδοση Τρίτη, 25 Απριλίου 2017.

Άσκηση 2: Askisi2.pdf. Παράδοση Τρίτη, 16 Μαΐου 2017.

Άσκηση 3: Askisi3.pdf. Παράδοση Τρίτη, 30 Μαΐου 2017.

Εργαστήρια

Εργαστήριο 1: Lab1.pdf

Εξέταση

Η εξέταση είναι προφορική. Οι ασκήσεις πιάνουν το 60% της βαθμολογίας (20% η κάθε άσκηση).

Η εξέταση θα γίνει στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

 • Τρίτη 27 Ιουνίου, 13:00-16:00, Αίθουσα Γ (η αίθουσα που δίνονταν οι διαλέξεις).
 • Τρίτη 04 Ιουλίου, 13:00-16:00, Αίθουσα Γ (η αίθουσα που δίνονταν οι διαλέξεις).